noiembrie 2008 - arhiva

Este lucru ştiut, controlul, fie că-i sanitar, veterinar, de calitate sau financiar, nu face nicicui plăcere. Cu atât mai puţin, cel din urmă (cu speciile ...


Pentru o mai bună ocupare a forţei de muncă, Consiliul European (Essen, 1995) a identificat cinci domenii prioritare, şi anume: promovarea investiţiilor în învăţământul profesional; ...


Faptul că la început s-a crezut că oamenii pot alege să trăiască şi să muncească într-o anume ţară pentru a plăti mai puţine impozite, ori ...