decembrie 2008 - arhiva

Regimul juridic financiar aplicabil schimburilor intracomunitare

Regimul juridic financiar aplicabil schimburilor intracomunitare, Ed. ArtPress, Timişoara, 2008, ISBN 978-973-108-148-9 (292 p., unic autor).   Politica fiscală comunitară este strict legată de piaţa internă, iar ...


Auditul statutar este dat de activitatea de auditare a situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate, potrivit legislaţiei comunitare, transpusă în reglementarile naţionale. Auditorul ...


Şi într-o economie devastată nemilos de recesiune, şi într-una aflată în remarcabil avânt,  buzunarul patronului şi, în egală măsură, cel al statului (de fapt, al ...


Patologie fiscală

...de la controlul autorităţii la autoritatea controlului.     Înfiinţarea ANAF - ce se vrea a fi creierul complicatelor organisme autohtone care efectuează (mult prea) frecvente inspecţii şi ...


Incitaţiile crescânde pentru o politică salarială eficientă sunt generate de convingerea tot mai evidentă a specialiştilor în resurse umane că recompensarea muncii nu este numai o consecinţă, ...


Orice fisură existentă în caracterul unui salariat al companiei dumneavoastră, în modul său de comportare, în educaţia sa, înseamnă tot atîtea şanse de reuşita pentru ...