2009 - arhiva

…Când începi o afacere, gândeşte-te precis unde te poziţionezi pe piaţă şi încearcă să mergi pe un segment cât mai specializat*. Nu deschide un restaurant ...


Maniera de gestiune a finanţelor statului a condus la deficite bugetare în creştere - de la 1% din PIB în 2005 la peste 5% în ...


Dezideratul accelerării absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP) a determinat decizia completării şi modificării ...


RICA (Reteaua de Informatii Contabile Agricole), cinci ani de la impamantenire

Asigurarea confidenţialităţii datelor privind Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole, aspect stipulat în articolul 15 al Regulamentului 79/65/CEE, face ca informaţiile să nu poată fi divulgate. ...


Romania, contur macroeconomic degresiv (2009)

Nu mai e un secret de acum că o nefericită combinaţie între caracteristicile de nefavorabilitate a pieţelor externe şi reducerea accentuată a cererii interne a ...


Simplificarea procedurilor operationale de atragere a fondurilor europene

    După cum prea bine cunoaştem, în perioada 2007-2013, României i-au fost alocate, prin intermediul Fondurilor Structurale si de Coeziune, aproximativ 20 miliarde EURO, iar prin ...


În principiu, se cunoaşte că la nivelul instituţiilor statului nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget - şi nici angajată şi efectuată, dacă ...


Creşterea economică durabilă, dezvoltarea comerţului exterior şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei sunt determinate de dezvoltarea competitivităţii economiei în contextul provocărilor mondiale - globalizarea ...


Este lucru ştiut, controlul, fie că-i sanitar, veterinar, de calitate sau financiar, nu face nicicui plăcere. Cu atât mai puţin, cel din urmă (cu speciile ...


Deblocarea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, la intervenţia Şefului Unităţii de Audit din cadrul DG MARKT a CE                  Ordonanţa  de  urgenţă ...


Taxele şi impozitele directe permit o mai mare redistribuire, deoarece este dificil a se introduce progresivitate în impozitele indirecte. Prin urmare, recurgerea la impozite directe, ...


Uniunea Europeană este, în ansamblul său, o zonă cu taxe mari. În 2007, raportul fiscal general, adică suma de impozite şi contribuţii la asigurările sociale, ...


Un act normativ relativ recent - Legea nr. 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de Conturi (CC) - ...


Comerţul internaţional şi Internetul se influenţează reciproc în mare măsură. Internetul evoluează spre statutul de cel mai eficient mijloc de realizare a schimburilor comerciale, bucurîndu-se ...


Analizînd modul de organizare/ funcţionare al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) observăm că în organigrama instituţiei se regăseşte o (nu se ştie cît de ...


  Activitatea de spălare a banilor are conotaţii transfrontaliere, nu se mai poate spune că în ţara asta se spală bani şi în ţara asta nu ...


Prin OUG nr. 3/2009 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al ...


Prin OUG nr. 3/2009 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al ...


               “O nouă ordine mondială! Paradisurile fiscale vor  dispărea, era secretului bancar a trecut…”                   (Summit G20, Londra, 2 aprilie 2009) Încă dinaintea aderării “celor 10”, miniştrii europeni ...


Lucru lesne intuibil, cheltuielile publice reprezintă întrebuinţarea unor sume de bani de către o persoană juridică - stat, instituţie, comună etc. - în vederea satisfacerii ...


Gama metodelor de a plăti impozite diminuate este relativ extinsă: declari venituri mai mici, adică “uiţi” să tai chitanţe (foarte răspândită în cazul restaurantelor, magazinelor ...


“Ne aşteptăm la creşterea controalelor fiscale. Autorităţile de control vor fi mult mai agresive decît anul trecut, iar companiile trebuie să fie mult mai pregătite ...


Amenzi la „sto”

Motto: „S-a anunţat, cred, la apocalips (…) Că un mare uragan de hîrtie Se apropie din direcţia N-V (…) Prefăcînd totul în hîrtie” (Marin Sorescu) Cum prea bine se ...


"De soarta omului, nimeni nu se ocupă cu mai multă tragere de inimă, decît fiscul" , ne spune G. Astaloş în „Mirosul banilor” ...


Caiete contabile

Sereleuri cu patrimonii cât să încapă într-o sacoşă, ori mastodonţi industriali, societăţile comerciale autohtone trebuie să poarte povara riguroasei contabilităţi sau sancţiunea unor aspre pedepse ...