ianuarie 2009 - arhiva

Capitalul mort clinic şi intimitatea financiară

Aşa cum se cunoaşte de peste jumătate de secol (după Keynes), “dorinţa individului de a spori avuţia personală prin abţinerea de la consum este mai ...


Curtea de Conturi – Traseul juridic spre auditul performanţei

Potrivit Constituţiei din 1991, Curtea de Conturi este instituţia care exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale ...