septembrie 2009 - arhiva

Simplificarea procedurilor operationale de atragere a fondurilor europene

    După cum prea bine cunoaştem, în perioada 2007-2013, României i-au fost alocate, prin intermediul Fondurilor Structurale si de Coeziune, aproximativ 20 miliarde EURO, iar prin ...


În principiu, se cunoaşte că la nivelul instituţiilor statului nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget - şi nici angajată şi efectuată, dacă ...


Creşterea economică durabilă, dezvoltarea comerţului exterior şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei sunt determinate de dezvoltarea competitivităţii economiei în contextul provocărilor mondiale - globalizarea ...


Este lucru ştiut, controlul, fie că-i sanitar, veterinar, de calitate sau financiar, nu face nicicui plăcere. Cu atât mai puţin, cel din urmă (cu speciile ...