2010 - arhiva

Importarea unor scheme „IRS” de către Fiscul autohton

Dacă ar trebui să spun repede cine au fost ultimii trei ocupanți ai jilțului din fruntea ANAF, cu siguranță, m-aș bîlbîi. Însă, pentru că urmăresc atent ...


Perspective ale colectării și conformării fiscale

Elaborarea de către MFP a Strategiei fiscal bugetare (SFB) pentru perioada 2011-2013 vădește îngrijorarea Executivului față de consecințele crizei, dar și preocuparea pentru adoptarea unor ...


Fondurile structurale şi de coeziune constituie resursă cheie pentru dezvoltarea economico-socială a oricărui stat intrat în UE cu ultimele două valuri. Să amintim că în ...


Strategia (sub)finanțării cercetării științifice

· Politica jumătății de procent din PIB pentru cercetare · Producţia ştiinţifică exprimată în articole publicate la un milion de locuitori, de cca 8 ori mai ...


Precauții bugetare

Aproape sigur, cunăscătorii într-ale finanțelor, după ce vor fi citind proiectul legii bugetare pentru 2011, au să constate „cumințenia” macro-decidentului. Doar analiștii cei mai sceptici ...


Romania economica: parametrii de vara (2010)

Conform estimărilor recente ale INSSE, Produsul intern brut (PIB) în trimestrul II 2010 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,3% comparativ cu trimestrul ...


Controlul fiscal indirect

 Utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor reprezintă una din formele utilizate foarte des în statele UE  pentru  a se  stabili starea de ...


Noul tratament fiscal al veniturilor

Prin emiterea HG  nr. 791/02.08.2010, Executivul a urmărit  instituirea unei metodologii de aplicare unitară a unui set alcătuit din patru acte normative. Acestea au fost ...


Redisciplinarea sistemului financiar local

La nivelulul anului trecut, în alcătuirea bugetului consolidat al României intrau 3.227 de bugete locale, care au încasat venituri de 43,5 miliarde lei şi au ...


Descurajarea finantarii prin arierate bugetare

Pînă la intrarea în vigoare a OUG nr. 39/2010 de modificare şi completare a CPF, pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de plată către bugetele ...


Perimarea plafonului creantelor fiscale contestate la ANAF

Un număr considerabil de motive stă în practică la baza contestaţiilor privind rezultatele inspecţiei fiscale. Cel mai adesea se invocă interpretarea normei fiscale în defavoarea ...


Dezideratul eradicarii „din fasa” a evaziunii fiscale

Încercând să introducă noi pârghii care să conducă la creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare, Executivul, prin recenta ordonanţă “antievaziune”, vine cu reguli suplimentare ...


Dileme guvernamentale

Politicieni, patroni, contribuabili, asistaţi social s.a.m.d. vedeam, pe la jumătatea anului trecut, o bună soluţie în programul nostru anti-criză, susţinut de FMI, UE şi Banca ...


Email-uri de la Fisc

Persistenţa manifestărilor recesioniste reclamă revederea paletei de măsuri care vizează combaterea evaziunii fiscale. In acest sens, Executivul stă gata să adopte o Ordonanţă de urgenţă, ...


Extractii bugetare pentru sectorul minier

Deşi în scădere, sumele acordate de stat companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier deţin încă un nivel semnificativ. Lectura textului legii bugetului ...


Schimbarea regulilor aplicabile institutiilor de credit aflate in dificultate

Manifestările recesioniste din ultima perioadă, obligatiile asumate prin Aranjamentul stand-by cu FMI şi necesitatea transpunerii in legislatia nationala a unor directive europene au dictat ...


Restructurarea Garzii financiare (cu disponibilizari), un semnal discutabil

“Vreau să fiţi foarte activi, să ieşiţi din birouri, să-i lăsaţi în pace pe contribuabilii care plătesc şi să vă ocupaţi de evaziune. Ieşiţi din ...


Proprietatea intelectuala, profit financiar si recompensa morala

Ioan Macovei este născut la 28 august 1942, Dorohoi-Botoşani. Profesor de Drept internaţional privat şi Dreptul proprietăţii intelectuale la Facultatea de Drept a Univ. ...


Punctele slabe ale gestionării fondurilor destinate preaderării Turciei

Turcia este una dintre cele trei ţări candidate la aderarea la UE, alături de Croaţia şi Macedonia. Aşa cum se cunoaşte, pentru fiecare ţară candidată, ...


Recent, Curtea Europeană de Conturi (ECA) a publicat Raportul special privitor la ajutorul alimentar furnizat de Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate. Resursele disponibile pentru ...


Frauda fiscală are consecinţe grave asupra bugetelor statelor membre şi asupra sistemului de resurse proprii al UE. Conduce la încălcări ale principiului impozitării juste şi ...


Presa economică a avut drept subiect predilect, ani în şir, iresponsabilitatea autorităţilor administraţiei publice cu sarcini de control. Abundenţa situaţiilor de suprapunere a atribuţiilor ...


…Ieşirea din criza globală nu înseamnă automat că şi Romania va depăşi de la sine criza internă. Avem nevoie de un guvern bun, care ştie ...


Implementarea eficace a unui program necesită din partea administratorului acestuia (în speţă, Comisia sau agenţia executivă) să aibă o viziune de ansamblu corectă și actuală ...


Pe locul unei „Grossmarkthalle” (hală de comerţ en-gross din Frankfurt), Banca Centrală Europeană (BCE) îşi construieşte un sediu cu o suprafață de circa 186.000 mp. ...