decembrie 2010 - arhiva

Importarea unor scheme „IRS” de către Fiscul autohton

Dacă ar trebui să spun repede cine au fost ultimii trei ocupanți ai jilțului din fruntea ANAF, cu siguranță, m-aș bîlbîi. Însă, pentru că urmăresc atent ...


Perspective ale colectării și conformării fiscale

Elaborarea de către MFP a Strategiei fiscal bugetare (SFB) pentru perioada 2011-2013 vădește îngrijorarea Executivului față de consecințele crizei, dar și preocuparea pentru adoptarea unor ...


Fondurile structurale şi de coeziune constituie resursă cheie pentru dezvoltarea economico-socială a oricărui stat intrat în UE cu ultimele două valuri. Să amintim că în ...


Strategia (sub)finanțării cercetării științifice

· Politica jumătății de procent din PIB pentru cercetare · Producţia ştiinţifică exprimată în articole publicate la un milion de locuitori, de cca 8 ori mai ...


Precauții bugetare

Aproape sigur, cunăscătorii într-ale finanțelor, după ce vor fi citind proiectul legii bugetare pentru 2011, au să constate „cumințenia” macro-decidentului. Doar analiștii cei mai sceptici ...