2011 - arhiva

Profesorul Ion Pohoaţă, laureat al premiului „P.S. Aurelian”

Foarte recent (15 decembrie 2011), Aula Academiei Române a găzduit, în cadrul adunării generale a membrilor prestigiosului for, un eveniment aparte: ceremonia de decernare a ...


Proiecții privind reducerea cotelor defalcate

Calculele Executivului - efectuate în justificarea adoptării unui proiect de Ordonanţă de urgenţă - conduc la ideea că menţinerea echilibrului bugetar presupune diminuarea cotelor defalcate ...


Fondurile europene: carențe vs. creanțe

Zăpăceala terminologică, multiplele inconsecvenţe în ceea ce priveşte aplicarea dobînzilor, bîlbele și neglijența în executarea silită a creanțelor au generat în ultimii ani pierderi financiare ...


Abolirea taxei de TIR în graniță

Continuator al unei hotărîri de Consiliu de miniștri care produce efecte de cca. 35 de ani (HCM nr. 917/1975), un act normativ emis de Executiv ...


Efectul de balast în garantarea publică a creditării IMM

Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă în economia UE 99% din totalitatea entităților, furnizând nu mai puțin de 75 de milioane de locuri de muncă. Cu ...


Mecanisme financiare europene ”anticriză”

Indiscutabil, cei aproape trei ani de criză economico-financiară mondială au avut consecinţe majore pentru Uniunea Europeană. În sprijinul sustenabilităţii sectorului financiar, organismele europene au încercat ...


Rectificare bugetară pe fond autoderogativ

A intrat deja în obișnuința Executivului ca în luna august a fiecărui an să aducă, prin ordonanță de urgență, anumite modificări bugetului de stat. În ...


Privatizarea managementului în sectorul public

Evaluarea de vară (2011) a acordului de tip preventiv, ce revine delegației FMI-Comisia Europeană-Banca Mondială, nu poate evita tema privatizării managementului companiilor de stat. Deși ...


Noul regim al organizării şi exploatării jocurilor de noroc

Încă de la sfârșitul anului trecut autorităţile române au notificat Comisiei Europene proiectul de HG pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a ...


Procedura analizei riscului fiscal

Recent, MFP a elaborat un proiect de hotărâre guvernamentală vizând aprobarea procedurii de analiză a riscului în vederea verificării fiscale prealabile (VFP) a persoanelor fizice. ...


Schimbul de informații în combaterea albirii fondurilor

În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, aşa cum este acesta prevăzut de Legea 656/2002 privind prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea ...


Un ochi aruncat printr-un ordin recent al ministrului mediului si pădurilor ne lămurește asupra modului cum poate fi premiat personalul silvic în funcție de numărul ...


Dinamica personalului si salariilor in sectorul guvernamental

· Până în 2010, salariul mediu din sectorul public a fost mai mare decât în sectorul privat · Reducerea cu 25 la sută a salariilor bugetarilor a ...


Limitarea raspunderii civile a auditorului

Auditul statutar vizează exclusiv situatiile financiare anuale sau cele anuale consolidate, așa cum se specifică în cadrul legislativ comunitar, transpus în reglementările naționale. Regulamentul privind ...


Inlesnirea fiscala prin esalonari de plati

· Eşalonarea la plată, mai eficientă decât executarea silită · Codul de procedură fiscală se referă la eșalonare doar când este vorba despre creanţele bugetelor locale · ...


Ajustarea „forțată” a veniturilor în vederea taxării


Statutul personalului cu atributii de control (SPAC)

Regăsit printre prioritățile legislative ale Executivului, Proiectul de Lege privind Statutul personalului cu atribuții de control (PLSPAC) relevă dezideratul asigurării, în această materie, a unui ...


Rebirocratizarea controlului managerial

Legea nr. 234/2010 pentru modificarea și completarea OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv este actul normativ cel mai recent care vizează ...


Contabilitatea, intre hiper- si sub- reglementare (Grafica: Victor Codreanu)

Legea contabilităţii prevede că pentru ţinerea contabilităţii şi elaborarea situaţiilor financiare putem opta fie ca activităţile contabile ale firmei să fie realizate prin compartimente proprii ...


Macro-costurile auditului public intern

În România, operațiunile economico-financiare ale tuturor instituțiilor publice, dar și ale companiilor la care statul mai deține o oarecare parte din capitalul social, sînt supuse ...


Lefurile si ocuparea, in expresie statistica

România, văzută cu ochii macroeconomistului, se înfățișează ca fiind în plin proces de corecţie a modelului economic de creştere. Observăm că se vizează trecerea de ...


Резюме: За звичай, зовнішний аудит здійснений одною структурою або одною людиною котра організована поза організаційної структури державної установи слуханої. Від 1992 року, у Румунії, зовнішний ...