februarie 2011 - arhiva

Statutul personalului cu atributii de control (SPAC)

Regăsit printre prioritățile legislative ale Executivului, Proiectul de Lege privind Statutul personalului cu atribuții de control (PLSPAC) relevă dezideratul asigurării, în această materie, a unui ...


Rebirocratizarea controlului managerial

Legea nr. 234/2010 pentru modificarea și completarea OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv este actul normativ cel mai recent care vizează ...