2012 - arhiva

Asanarea finanțelor statului cu asistența Curții de Conturi

Încă din noiembrie a.c., MFP avea elaborată ultima variantă de text privind modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 a finanţelor publice. Așa cum însuși inițiatorul recunoaște ...


Adaptarea calendarului bugetar la ciclul electoral

Necesitățile ”din teren” în materie de finanțe publice au determinat revederea la detaliu a normelor de elaborare şi aprobare a proiectului bugetului de stat. Astfel, ...


Recent a fost introdus în dezbatere publică un sistem de sancționare (o viitoare Hotărâre de Guvern) împotriva operatorilor economici care folosesc fraudulos în etichetarea produselor ...


Tăierea cilindreei cu foarfeca bugetară

Că ceea ce nu e interzis prin lege ori cutume etc. este permis prezintă valabilitate perfectă și în domeniul bugetar, se știe. De aceea, pe ...


Pașii regionalizării aparatului fiscal

Incă din aprilie-mai a.c. aveam să auzim oficial (cf. Program de convergență 2012-2015) că nivelurile joase ale conformării voluntare și colectării, pe fondul unei evaziuni ...


Majorarea capitalului subscris și vărsat la BEI

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană (UE), România a devenit (și) membră a Băncii Europene de Investiţii (BEI). Aceasta este una dintre principalele instituţii financiare ...


Reforma auditului și sectorizarea județelor

Potrivit normelor juridice existente, toate operațiunile economico-financiare ale instituțiilor administrației publice locale trebuie supuse auditului public intern (API). Numai că acest tip de audit, cînd ...


Multiplicarea suprapunerilor în controlul finanţelor publice locale

Controlul financiar contribuie la creşterea eficienţei atât a propriei activităţi, cât şi a instituţiilor controlate, apelând la metodele şi tehnicile sale proprii. Dacă ...


Abandonarea unor stereotipii bugetare

În plin sezon estival au fost revăzute, la detaliu, toate normele de elaborare şi aprobare a proiectului bugetului de stat. Astfel, recent, printr-un proiect de ...


Cinematografia și stafia falimentului

Teoretic, "RomâniaFilm" este menită să deservească exclusiv interesul public într-o zonă importantă a culturii - cinematografia. Tocmai de aceea, prin lege i-a fost conferit statutul ...


Taxarea tranzacțiilor financiare

Dacă ne amintim bine, Summit-ul G20 de la Cannes, din noiembrie trecut, s-a concentrat în măsură apreciabilă asupra spinoasei probleme a crizei datoriilor din Zona ...


Previziunile specialiștilor privind tendința cursului acțiunilor prezintă interes aparte pentru mai multe categorii de subiecți – investitori, firme de brokeraj, bănci de investiții etc. Importanța ...


Auditarea programelor europene „anti-foamete”

Printre multiplele direcții în care se utilizează bugetul UE, cea legată de securitatea alimentară a căpătat o pondere tot mai ridicată în ultimele exerciții financiare. ...


Reglementarea relațiilor cu element de extraneitate

Seria transformărilor recente în plan legislativ au făcut ca reprezentarea în instanţele judecătoreşti și consultanţa juridică în speţele legate de Dreptul internațional privat (DIP) să ...


Economia socială

La nivelul UE, economia socială (ES) joacă un rol esențial. Aceasta combină profitabilitatea cu solidaritatea, creînd locuri de muncă, și consolidează în mod real coeziunea ...