septembrie 2012 - arhiva

Reforma auditului și sectorizarea județelor

Potrivit normelor juridice existente, toate operațiunile economico-financiare ale instituțiilor administrației publice locale trebuie supuse auditului public intern (API). Numai că acest tip de audit, cînd ...


Multiplicarea suprapunerilor în controlul finanţelor publice locale

Controlul financiar contribuie la creşterea eficienţei atât a propriei activităţi, cât şi a instituţiilor controlate, apelând la metodele şi tehnicile sale proprii. Dacă ...