Categoria “Economie”

Asanarea finanțelor statului cu asistența Curții de Conturi

Încă din noiembrie a.c., MFP avea elaborată ultima variantă de text privind modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 a finanţelor publice. Așa cum însuși inițiatorul recunoaște ...


Tăierea cilindreei cu foarfeca bugetară

Că ceea ce nu e interzis prin lege ori cutume etc. este permis prezintă valabilitate perfectă și în domeniul bugetar, se știe. De aceea, pe ...


Pașii regionalizării aparatului fiscal

Incă din aprilie-mai a.c. aveam să auzim oficial (cf. Program de convergență 2012-2015) că nivelurile joase ale conformării voluntare și colectării, pe fondul unei evaziuni ...


Majorarea capitalului subscris și vărsat la BEI

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană (UE), România a devenit (și) membră a Băncii Europene de Investiţii (BEI). Aceasta este una dintre principalele instituţii financiare ...


Reforma auditului și sectorizarea județelor

Potrivit normelor juridice existente, toate operațiunile economico-financiare ale instituțiilor administrației publice locale trebuie supuse auditului public intern (API). Numai că acest tip de audit, cînd ...


Multiplicarea suprapunerilor în controlul finanţelor publice locale

Controlul financiar contribuie la creşterea eficienţei atât a propriei activităţi, cât şi a instituţiilor controlate, apelând la metodele şi tehnicile sale proprii. Dacă ...


Cinematografia și stafia falimentului

Teoretic, "RomâniaFilm" este menită să deservească exclusiv interesul public într-o zonă importantă a culturii - cinematografia. Tocmai de aceea, prin lege i-a fost conferit statutul ...


Previziunile specialiștilor privind tendința cursului acțiunilor prezintă interes aparte pentru mai multe categorii de subiecți – investitori, firme de brokeraj, bănci de investiții etc. Importanța ...


Auditarea programelor europene „anti-foamete”

Printre multiplele direcții în care se utilizează bugetul UE, cea legată de securitatea alimentară a căpătat o pondere tot mai ridicată în ultimele exerciții financiare. ...


Profesorul Ion Pohoaţă, laureat al premiului „P.S. Aurelian”

Foarte recent (15 decembrie 2011), Aula Academiei Române a găzduit, în cadrul adunării generale a membrilor prestigiosului for, un eveniment aparte: ceremonia de decernare a ...


Proiecții privind reducerea cotelor defalcate

Calculele Executivului - efectuate în justificarea adoptării unui proiect de Ordonanţă de urgenţă - conduc la ideea că menţinerea echilibrului bugetar presupune diminuarea cotelor defalcate ...


Fondurile europene: carențe vs. creanțe

Zăpăceala terminologică, multiplele inconsecvenţe în ceea ce priveşte aplicarea dobînzilor, bîlbele și neglijența în executarea silită a creanțelor au generat în ultimii ani pierderi financiare ...


Abolirea taxei de TIR în graniță

Continuator al unei hotărîri de Consiliu de miniștri care produce efecte de cca. 35 de ani (HCM nr. 917/1975), un act normativ emis de Executiv ...


Efectul de balast în garantarea publică a creditării IMM

Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă în economia UE 99% din totalitatea entităților, furnizând nu mai puțin de 75 de milioane de locuri de muncă. Cu ...


Mecanisme financiare europene ”anticriză”

Indiscutabil, cei aproape trei ani de criză economico-financiară mondială au avut consecinţe majore pentru Uniunea Europeană. În sprijinul sustenabilităţii sectorului financiar, organismele europene au încercat ...


Rectificare bugetară pe fond autoderogativ

A intrat deja în obișnuința Executivului ca în luna august a fiecărui an să aducă, prin ordonanță de urgență, anumite modificări bugetului de stat. În ...


Privatizarea managementului în sectorul public

Evaluarea de vară (2011) a acordului de tip preventiv, ce revine delegației FMI-Comisia Europeană-Banca Mondială, nu poate evita tema privatizării managementului companiilor de stat. Deși ...


Procedura analizei riscului fiscal

Recent, MFP a elaborat un proiect de hotărâre guvernamentală vizând aprobarea procedurii de analiză a riscului în vederea verificării fiscale prealabile (VFP) a persoanelor fizice. ...


Schimbul de informații în combaterea albirii fondurilor

În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, aşa cum este acesta prevăzut de Legea 656/2002 privind prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea ...


Un ochi aruncat printr-un ordin recent al ministrului mediului si pădurilor ne lămurește asupra modului cum poate fi premiat personalul silvic în funcție de numărul ...


Dinamica personalului si salariilor in sectorul guvernamental

· Până în 2010, salariul mediu din sectorul public a fost mai mare decât în sectorul privat · Reducerea cu 25 la sută a salariilor bugetarilor a ...


Limitarea raspunderii civile a auditorului

Auditul statutar vizează exclusiv situatiile financiare anuale sau cele anuale consolidate, așa cum se specifică în cadrul legislativ comunitar, transpus în reglementările naționale. Regulamentul privind ...


Inlesnirea fiscala prin esalonari de plati

· Eşalonarea la plată, mai eficientă decât executarea silită · Codul de procedură fiscală se referă la eșalonare doar când este vorba despre creanţele bugetelor locale · ...


Ajustarea „forțată” a veniturilor în vederea taxării


Statutul personalului cu atributii de control (SPAC)

Regăsit printre prioritățile legislative ale Executivului, Proiectul de Lege privind Statutul personalului cu atribuții de control (PLSPAC) relevă dezideratul asigurării, în această materie, a unui ...