Categoria “General”

Astăzi nu mai constituie un secret pentru multă lume faptul că utilizarea numerarului pe scară extinsă favorizează evaziunea fiscală şi activităţile de albire a banilor. ...


Majorarea capitalului subscris și vărsat la BEI

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană (UE), România a devenit (și) membră a Băncii Europene de Investiţii (BEI). Aceasta este una dintre principalele instituţii financiare ...


Reforma auditului și sectorizarea județelor

Potrivit normelor juridice existente, toate operațiunile economico-financiare ale instituțiilor administrației publice locale trebuie supuse auditului public intern (API). Numai că acest tip de audit, cînd ...


Abandonarea unor stereotipii bugetare

În plin sezon estival au fost revăzute, la detaliu, toate normele de elaborare şi aprobare a proiectului bugetului de stat. Astfel, recent, printr-un proiect de ...


Auditarea programelor europene „anti-foamete”

Printre multiplele direcții în care se utilizează bugetul UE, cea legată de securitatea alimentară a căpătat o pondere tot mai ridicată în ultimele exerciții financiare. ...


Reglementarea relațiilor cu element de extraneitate

Seria transformărilor recente în plan legislativ au făcut ca reprezentarea în instanţele judecătoreşti și consultanţa juridică în speţele legate de Dreptul internațional privat (DIP) să ...


Economia socială

La nivelul UE, economia socială (ES) joacă un rol esențial. Aceasta combină profitabilitatea cu solidaritatea, creînd locuri de muncă, și consolidează în mod real coeziunea ...


Profesorul Ion Pohoaţă, laureat al premiului „P.S. Aurelian”

Foarte recent (15 decembrie 2011), Aula Academiei Române a găzduit, în cadrul adunării generale a membrilor prestigiosului for, un eveniment aparte: ceremonia de decernare a ...


Proiecții privind reducerea cotelor defalcate

Calculele Executivului - efectuate în justificarea adoptării unui proiect de Ordonanţă de urgenţă - conduc la ideea că menţinerea echilibrului bugetar presupune diminuarea cotelor defalcate ...


Fondurile europene: carențe vs. creanțe

Zăpăceala terminologică, multiplele inconsecvenţe în ceea ce priveşte aplicarea dobînzilor, bîlbele și neglijența în executarea silită a creanțelor au generat în ultimii ani pierderi financiare ...


Privatizarea managementului în sectorul public

Evaluarea de vară (2011) a acordului de tip preventiv, ce revine delegației FMI-Comisia Europeană-Banca Mondială, nu poate evita tema privatizării managementului companiilor de stat. Deși ...


Fondurile structurale şi de coeziune constituie resursă cheie pentru dezvoltarea economico-socială a oricărui stat intrat în UE cu ultimele două valuri. Să amintim că în ...


Strategia (sub)finanțării cercetării științifice

· Politica jumătății de procent din PIB pentru cercetare · Producţia ştiinţifică exprimată în articole publicate la un milion de locuitori, de cca 8 ori mai ...


Email-uri de la Fisc

Persistenţa manifestărilor recesioniste reclamă revederea paletei de măsuri care vizează combaterea evaziunii fiscale. In acest sens, Executivul stă gata să adopte o Ordonanţă de urgenţă, ...


Restructurarea Garzii financiare (cu disponibilizari), un semnal discutabil

“Vreau să fiţi foarte activi, să ieşiţi din birouri, să-i lăsaţi în pace pe contribuabilii care plătesc şi să vă ocupaţi de evaziune. Ieşiţi din ...


Proprietatea intelectuala, profit financiar si recompensa morala

Ioan Macovei este născut la 28 august 1942, Dorohoi-Botoşani. Profesor de Drept internaţional privat şi Dreptul proprietăţii intelectuale la Facultatea de Drept a Univ. ...


În România numărul total de entităţi publice locale este de 3.223. Dintre acestea, cele care şi-au organizat funcţia de audit intern sînt în număr de ...


…Când începi o afacere, gândeşte-te precis unde te poziţionezi pe piaţă şi încearcă să mergi pe un segment cât mai specializat*. Nu deschide un restaurant ...


Dezideratul accelerării absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP) a determinat decizia completării şi modificării ...


Simplificarea procedurilor operationale de atragere a fondurilor europene

    După cum prea bine cunoaştem, în perioada 2007-2013, României i-au fost alocate, prin intermediul Fondurilor Structurale si de Coeziune, aproximativ 20 miliarde EURO, iar prin ...


Creşterea economică durabilă, dezvoltarea comerţului exterior şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei sunt determinate de dezvoltarea competitivităţii economiei în contextul provocărilor mondiale - globalizarea ...


Un act normativ relativ recent - Legea nr. 217/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de Conturi (CC) - ...


  Activitatea de spălare a banilor are conotaţii transfrontaliere, nu se mai poate spune că în ţara asta se spală bani şi în ţara asta nu ...


Prin OUG nr. 3/2009 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al ...


“Ne aşteptăm la creşterea controalelor fiscale. Autorităţile de control vor fi mult mai agresive decît anul trecut, iar companiile trebuie să fie mult mai pregătite ...