Arhiva pentru tagul “Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional de Pescuit (AMPOP)”

Dezideratul accelerării absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP) a determinat decizia completării şi modificării ...