Arhiva pentru tagul “Dreptul comertului intrenational”

Creşterea economică durabilă, dezvoltarea comerţului exterior şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei sunt determinate de dezvoltarea competitivităţii economiei în contextul provocărilor mondiale - globalizarea ...