Arhiva pentru tagul “transmitere de informaţii”

Auditul statutar este dat de activitatea de auditare a situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate, potrivit legislaţiei comunitare, transpusă în reglementarile naţionale. Auditorul ...