Categoria “Uniunea Europeana”

Majorarea capitalului subscris și vărsat la BEI

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană (UE), România a devenit (și) membră a Băncii Europene de Investiţii (BEI). Aceasta este una dintre principalele instituţii financiare ...


Taxarea tranzacțiilor financiare

Dacă ne amintim bine, Summit-ul G20 de la Cannes, din noiembrie trecut, s-a concentrat în măsură apreciabilă asupra spinoasei probleme a crizei datoriilor din Zona ...


Auditarea programelor europene „anti-foamete”

Printre multiplele direcții în care se utilizează bugetul UE, cea legată de securitatea alimentară a căpătat o pondere tot mai ridicată în ultimele exerciții financiare. ...


Fondurile europene: carențe vs. creanțe

Zăpăceala terminologică, multiplele inconsecvenţe în ceea ce priveşte aplicarea dobînzilor, bîlbele și neglijența în executarea silită a creanțelor au generat în ultimii ani pierderi financiare ...


Abolirea taxei de TIR în graniță

Continuator al unei hotărîri de Consiliu de miniștri care produce efecte de cca. 35 de ani (HCM nr. 917/1975), un act normativ emis de Executiv ...


Efectul de balast în garantarea publică a creditării IMM

Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă în economia UE 99% din totalitatea entităților, furnizând nu mai puțin de 75 de milioane de locuri de muncă. Cu ...


Privatizarea managementului în sectorul public

Evaluarea de vară (2011) a acordului de tip preventiv, ce revine delegației FMI-Comisia Europeană-Banca Mondială, nu poate evita tema privatizării managementului companiilor de stat. Deși ...


Schimbul de informații în combaterea albirii fondurilor

În vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, aşa cum este acesta prevăzut de Legea 656/2002 privind prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea ...


Punctele slabe ale gestionării fondurilor destinate preaderării Turciei

Turcia este una dintre cele trei ţări candidate la aderarea la UE, alături de Croaţia şi Macedonia. Aşa cum se cunoaşte, pentru fiecare ţară candidată, ...


Recent, Curtea Europeană de Conturi (ECA) a publicat Raportul special privitor la ajutorul alimentar furnizat de Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate. Resursele disponibile pentru ...


Frauda fiscală are consecinţe grave asupra bugetelor statelor membre şi asupra sistemului de resurse proprii al UE. Conduce la încălcări ale principiului impozitării juste şi ...


Implementarea eficace a unui program necesită din partea administratorului acestuia (în speţă, Comisia sau agenţia executivă) să aibă o viziune de ansamblu corectă și actuală ...


Pe locul unei „Grossmarkthalle” (hală de comerţ en-gross din Frankfurt), Banca Centrală Europeană (BCE) îşi construieşte un sediu cu o suprafață de circa 186.000 mp. ...


În planul fiscalităţii comunitare operează Directiva 2008/118/CE, intrată în vigoare la data de 15 ianuarie 2009. Aceasta abrogă prevederile Directivei 92/12/CEE) şi vizează regimul general ...


Finalizarea transpunerii directivelor europene privind TVA

Ca urmare a obligaţiei transpunerii în legislaţia naţională, de la data de 1 ianuarie 2010, a prevederilor directivelor europene care modifică Directiva 2006/112/CE privind sistemul ...


Globalizarea nu este un fenomen economic şi/sau politic; este cea mai dramatică mutaţie pe care specia umană a cunoscut-o în istorie… Inţelesul pozitiv al globalizării ...


Dezideratul accelerării absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP) a determinat decizia completării şi modificării ...


RICA (Reteaua de Informatii Contabile Agricole), cinci ani de la impamantenire

Asigurarea confidenţialităţii datelor privind Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole, aspect stipulat în articolul 15 al Regulamentului 79/65/CEE, face ca informaţiile să nu poată fi divulgate. ...


Deblocarea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, la intervenţia Şefului Unităţii de Audit din cadrul DG MARKT a CE                  Ordonanţa  de  urgenţă ...


Taxele şi impozitele directe permit o mai mare redistribuire, deoarece este dificil a se introduce progresivitate în impozitele indirecte. Prin urmare, recurgerea la impozite directe, ...


Uniunea Europeană este, în ansamblul său, o zonă cu taxe mari. În 2007, raportul fiscal general, adică suma de impozite şi contribuţii la asigurările sociale, ...


Comerţul internaţional şi Internetul se influenţează reciproc în mare măsură. Internetul evoluează spre statutul de cel mai eficient mijloc de realizare a schimburilor comerciale, bucurîndu-se ...


               “O nouă ordine mondială! Paradisurile fiscale vor  dispărea, era secretului bancar a trecut…”                   (Summit G20, Londra, 2 aprilie 2009) Încă dinaintea aderării “celor 10”, miniştrii europeni ...


Taxarea veniturilor transfrontaliere (Grafica: Victor Codreanu, Iasi)

În mod tradiţional, în spaţiul UE există două mari principii de impozitare internaţională a profitului: principiul sursei (sau al teritorialităţii) şi principiul rezidenţei (sau profitul ...


Regimul juridic financiar aplicabil schimburilor intracomunitare

Regimul juridic financiar aplicabil schimburilor intracomunitare, Ed. ArtPress, Timişoara, 2008, ISBN 978-973-108-148-9 (292 p., unic autor).   Politica fiscală comunitară este strict legată de piaţa internă, iar ...